Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Etablererprøven for serveringsvirksomhet

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Før et serveringssted kan få serveringsbevilling, må daglig leder ha bestått etablererprøven. (Dette er ikke det samme som kunnskapsprøven etter alkoholloven). Etablererprøven skal sikre at den ansvarlige for serveringsstedet har de nødvendige kunnskapene om økonomistyring og lovgivning som er av betydning for driften. Kommunen er pliktig å  avholde prøven innen to måneder etter at den har mottatt melding om at du ønsker å avlegge prøven. Det vil normalt sett ta langt kortere tid enn dette å få avlegge etablererprøven.

  Etablererprøven er en flervalgsprøve. Prøvetakeren vil få 90 minutter til å besvare den. Det gis i tillegg ti minutter til å fylle ut personalia og overføre svarene til svarskjemaet på forsiden av prøvearket. For å få bestått prøve må 40 av 50 svar være riktige. Prøvetakeren har anledning til å benytte medbragte lovsamlinger som hjelpemidler. Ta med gyldig legitimasjon.

  Målgruppe

  Daglig leder i virksomhet som har eller søker om serveringsbevilling. Med daglig leder menes den som har det reelle ansvaret for den daglige driften av serveringsstedet.

  Pris for tjenesten

  Avlegging av etablererprøven koster 400 kroner per gang.  Ved en manglende oppmøte blir fakturert henholdvis kr 55,-, med mindre en melder avbud senest 2 dager i forveien.

  Lover

  Se serveringsloven § 5 Krav om etablererprøve

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Etablererprøven kan avlegges på rådhuset. Dersom du ønsker å avlegge etablererprøven kan du kontakte Servicekontoret for å avtale prøvetidspunkt.

  Kontaktinformasjon
  Sør-Varanger kommune, servicekontoret, boks 406, 9915 Kirkenes.

  Besøksadresse er Rådhusets 1. etasje.

  Tlf. 78 97 76 00.

  Epost.: service@sor-varanger.kommune.no .

  Åpningstid: Mandag - fredag, kl. 08.00 - 15.30

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 03.08.2017 13:36

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk