Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ergoterapi

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsen din og hverdagens krav. En ergoterapeut gir deg mulighet til å utføre de aktivitetene som er viktige i livet ditt.
  Ergoterapeuten

  • er mer opptatt av løsninger enn av problemer
  • starter alltid med å spørre om hva som er viktig i livet ditt
  • undersøker og vurderer dine funksjoner, det du vil gjøre og omgivelsene dine
  • formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi
  • tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen

  En ergoterapeut gir deg mulighet til å leve et så aktivt liv som mulig.
  Tjenesten inngår som en del av kommunens tverrfaglige habiliterings- og rehabiliteringstilbud, både i sykehjem og i private hjem.

  Målgruppe

  Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter.

  Kriterier/vilkår

  Kommunen vil gjøre en faglig vurdering av behovet ditt for ergoterapi.

  Pris for tjenesten

  Tjenesten er gratis.

  Lover

  Ergoterapi er en del av kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Se også pasient- og brukerrettighetsloven § 1-3 og  kapittel 7.

 • Lover og forskrifter
 • Skjema
 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

 • Kontaktinformasjon

  Kontakt

  Besøksadresse : Kirkenes helsesenter ( Amfi) 3. etg.

  Postadresse : Ergoterapitjenesten , postboks 415  , 9915 Kirkenes

  Telefon : 789 77621, 78977622, 78977623, 78977620, 930 35320, 930 19686

 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 22.10.2019 20:26

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk