Overtakst kan begjæres av vedkommende skatteyter eller av formannskapet minst 3 uker fra utleggelse av skattelista, det vil si innen 25.02.22. Begjæringen sendes Sør-Varanger kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 406, 9915 Kirkenes eller via kommunenes søknadsportal.