Planområdet omfatter hele området fra og med Førstevannslia til og med Prestøya.

Målet med møtet er å informere om planarbeidet og gi berørt næringsliv en mulighet til å komme med innspill til 

planprosessen helt fra starten av. Fra kommunen møter representanter både fra administrasjonen og politisk ledelse.

Enkel bevertning, så meld gjerne din (uforpliktende) interesse til prosjektleder på e-post stul@svk.no.

Etter hvert vil det også bli arrangert dialogmøter for andre interessegrupper – og folk flest!

 

Vedtatt prosessplan 2-0.pdf