Bjørnevatn Bolyst - for prosjektet med Andedammen Aktivitetspark! Hurra!

Ole K. Josefsen mottok på vegne av Hilde Wara pris, blomster og gode ord for innsatsen foreninga har lagt ned, fra ordfører Magnus Mæland i dagens kommunestyremøte.