Det er et stort utviklingspotensial og derfor ønsker vi innspill fra våre innbyggere om framtidig bruk av arealet. Dette kan for eksempel være boligbygging, forretning/kontor eller grønt område. Hvilket behov ser du?

Møtet finner sted i Amfiet på Sandnes og Bjørnevatn skole, onsdag 16.mars, kl.18:00-19:30.

Redigert 09.03.22: Tidspunktet er endret med en time. Møtet begynner kl.18:00

Vel møtt!

 

For næringslivet vil det bli gjennomført et eget møte fredag 11.mars kl.12, i kantina på rådhuset. Her vil også leder for Kirkenes næringsforening delta.