Sør-Varanger kommune har inngått en intensjonsavtale med Nordnorsk Vitensenter med hensikt å etablere en avdeling i Øst-Finnmark.
Kommunen vurderer derav å inngå en leieavtale med den som har (de mest) hensiktsmessige lokaler, med gunstig beliggenhet i Kirkenes med nærhet til offentlig kommunikasjon, god tilgjengelighet, gunstigst mulig pris og avtalebestemmelser.
Umiddelbar nærhet til tilstøtende fagmiljøer vil være en fordel.

 

Konkuransegrunnlag:
Lokalene skal inneholde kontorarbeidsplasser for 2-3 personer, undervisningsrom og rom for utstillinger og aktiviteter. Videre må lokalene ha tilfredsstillende tilgjengelighet for bevegelses- og synshemmede, samt ha en plassering som gjør at de er enkelt tilgjengelig for publikum i alle aldre. Kravspesifikasjonene under er ikke absolutte, og fleksible løsninger er av interesse.

 

Sør-Varanger kommune ønsker en leietid på opptil 5 år med opsjon på forlenget leie.
Leiestart vil være fra 01.08.2022.

 

Kravspesifikasjoner:

·         Rom for 2-3 kontorplasser innenfor 20m2, eller 2-3 kontorer a 10m2.

·         Undervisningsrom a 50 m2.

·         Utstillings- og aktivitetsrom rundt 200 m2. Det vil være fordelaktig om aktivitetsrommet har ekstra takhøyde.

·         Personalgarderober med toalett.

·         Kundetoalett x 2 + handicaptoalett.

 Totalt ca 300m2.

 

 

Skriftlig tilbakemelding av interessenter bes sendes til

postmottak@svk.no og merkes NNV innen 1. mars 2022.

 

For spørsmål, ta kontakt med kommunalsjef Arnulf Ingerøyen, mob 91697632.