PROGRAM FOR SAMEFESTIVALEN 2021

 

Hele perioden

Utstillinger på Sør-Varanger bibliotek

-«Bærekraftig duodji» - utstilling lånt ut fra Grenselandmuseet

-Duodjiprodukter fra 10. klasse ved Kirkenes ungdomskole

 

-Gratis inngang på Grenselandmuseet og Saviomusea/Saviomuseet 13.-21. mars

 

Til 20. mars - Terminal B – utstilling “The Archives of Matti Aikio” 10-16/10-15

Kunstner Matti Aikio presenterer en rekke fotografier, videoverk og tekster som forklarer hvordan urfolk, med fokus på samer, utnytter naturressursene til å livnære seg på en bærekraftig måte. 

Arr: Pikene på Broen

 

1.-11. mars - skolebesøk med Luohtegiisá – joik, trommer og historier

Samisk kulturfag med Berit Alette Mienna og musiker Halvdan Nedrejord reiser rundt på skolene i Sør-Varanger kommune med Luohtegiisá som inneholder joik og historier og lek med rytmer.

Arr: Sør-Varanger kulturskole – Mátta-Várjjat kulturskuvla

 

Fredag 5. mars - Ä´vv- utstilling «Sää´mpihttâz» – Samiske klær 18.00

Utstillingsåpning med enkel servering

Begrenset antall plasser, påmelding på telefon 952 62 157

Venke Tørmænen forteller om den skoltesamiske bekledningen

Elin Magga forteller om Sør-Varangerkofta

Utstillingen står ut august.

Åpningstider: tirsdag til fredag kl 10-15.

Tiõrv pue´ttem Njauddma - Velkommen til Neiden!

Arr: Ä´vv Skoltesamisk museum  - Ä´vv Saa´mi mu´zei

 

Fra 10. mars – 30. april - Grenselandmuseet - Utstilling «Belter og band» fra Grenselandmuseets samling, i foajeen.

Åpningstider: 9-15 hele uka.

Arr: Grenselandmuseet

 

Torsdag 11. mars - Aurora kino – Veiviseren 19.00

Billetter på kirkenes.aurorakino.no

Arr: Aurora kino Kirkenes.

 

Torsdag 11. og fredag 12. mars – Sameti, Skogfoss - Kurs i reinskankeflåing, Gaccaštankursa. Begge dagene fra kl. 17.00-21.00.

Hver kursdeltaker får flå to gámasgottur (2 x reinskinn fra alle fire skanker).

Kurslærer: Johan Beddari. Pris: 400,- pr deltaker.

Påmelding innen 8. mars til Berit Alette Mienna (e-post:bami@svk.no/tlf: 412 42 656)

Ta med Mora tollekniv og arbeidsklær.

Arr: Sør-Varanger kulturskole v/Samisk kulturfag – Mátta-Várjjat kulturskuvla v/Sámi kulturfága

 

Lørdag 13. mars – Samfundshuset - Samisk konsert 13.00

Konsert med Johan Andreas Andersen, Merrasámi šuoŋat, Berit Alette Mienna, Halvdan Nedrejord, joikegruppa «Min Jienat» og kulturskolens ungdomsband.

Begrenset antall plasser, reserver plass med gratisbillett på svkkultursalen.ticketco.events. (søk:svk)
Arr: Sør-Varanger kulturskole og Allmenn kultur.

 

Lørdag 13. mars - Sør-Varanger bibliotek - Barnefilm 13.00

Samisk barnefilm i 3. etg: «Frost 2»

Plass reserveres med gratisbillett via svkkultursalen.ticketco.events.

Arr: Sør-Varanger bibliotek.

 

Tirsdag 16. og onsdag 17. mars – Studio Vakre Øyeblikk «Gea, mu gávtti! Kofte-fotoshoot» Begge dager fra 10.00-18.00

Ta på kofta di og meld deg på fotografering i Studio Vakre Øyeblikk med Silje Kvammen. Vi vil dokumentere mangfoldet av kofter i Sør-Varanger - Mátta-Várjjat og vise de i en fremtidig utstilling. For å avtale tid, ringer du Silje på tlf.nr: 469 65 828. Adresse: Kirkegata 1, Kirkenes.

Arr: Studio Vakre Øyeblikk og Samisk kulturfag-Sámi kulturfága v/Sør-Varanger kulturskole Mátta-Várjjat kulturskuvla.

 

Onsdag 17. mars – Kirkenes kirke - Gudstjenesteverksted i anledning Márjjabeaivi 18.00

Márjjabeaivi er en viktig dag i samisk tradisjon, og denne vil bli markert med gudstjeneste i Kirkenes kirke 25. mars. Gudstjenestevertstedet er en anledning for å komme sammen og tematisere samisk kirkeliv som en selvstendig og levende tradisjon i vår menighet og vårt lokalsamfunn. Over en kopp kaffe samtaler og synger vi for å bli bedre kjent med samisk salmesang og kirkeliv generelt, og for å forberede den aktuelle gudstjenesten 25. mars.

Arr: Sør-Varanger menighet

 

Torsdag 18. mars – Koftedag – Gáktebeaivi - Sääʹmpihttâzpeiʹvv  i Sør-Varanger

Ta på kofta di og vis kor fin du e!

 

Torsdag 18. mars – Sør-Varanger bibliotek - Kofteaften / Gákteeahket / Ǩeeʹrjpõõrâst lij sääʹmpihttâzpeiʹvv 18.00-20.00

- Film fra kofteutstillingen i Ä´vv Skoltesamisk museum  - Ä´vv Saa´mi mu´zei med Elin Magga og Venke Tørmænen

- Hva forteller kofta? Ved Jorunn Jernsletten, Várjjat Sámi Musea (Digitalt]

- Gáktiwalk (digitalt) med bilder av Silje Kvammen Studio Vakre Øyeblikk

Det er plass til 30. Plass reserveres med gratisbillett via svkkultursalen.ticketco.events.

Arr: Ä´vv Skoltesamisk museum- Ä´vv Saa´mi mu´zei, Samisk kulturfag – Sámi kulturfaga v/Sør-Varanger kulturskole og Sør-Varanger bibliotek.

 

Fredag 19. – søndag 21. mars - Kulturskolen - Fjellbeltekurs for unge / Meahcceboagánkursa nuoraide

16-timers kurs med oppstart fredag 17.00

Med duojár Ove Stødle fra Indre-Billefjord. To av seks plasser holdes av til medlemmer i Min Árbe.

Kursspråk norsk og samisk. Påmelding innen 8.3.2021.

For mer info og påmelding kontakt Berit Alette Mienna pr. E-mail: bami@svk.no/tlf: 41242656.

Arr: Samisk kulturfag – Sámi kulturfága v/Sør-Varanger kulturskole/ Mátta-Várjjat kulturskuvla

 

Onsdag 24. mars – Grenselandmuseet – Mønsterslipp – 18.30

Slipp av nytt vottemønster! På handarbeidskafeen til Kirkenes og omegn husflidslag. Påmelding  til 95910717.

Arr: Kirkenes og omegn husflidslag og Grenselandmuseet.

 

Torsdag 25. mars – Kirkenes kirke - Samisk tospråklig gudstjeneste 18.00

Mariadagen (Márjjabeaivi) er en viktig dag i samisk tradisjon. 25.mars er en samisk merkedag og flaggdag. Márjjabeaivi er 9 måneder før jul og det har vært en viktig høytid tilbake til 1500-tallet.  Bibelteksten for denne dagen handler om Maria sitt møte med den kvinnelige slektningen Elisabeth og kan knyttes til viktigheten av familie- og slektsbånd som nettopp står så sterkt i det samiske samfunnet. Kvinnefelleskapet er viktig og sånn sett er Marjjabeaivi det nærmeste vi kommer en samisk kvinnedag.

Marjjabeaivi er knyttet til den lyse årstiden da vi skal være oppmerksomme på alt liv rundt oss; Simla som bærer kalv, egg som ruges og knopper som snart springer ut. På Marjjabeaivi snur reinkalven og lammet seg inni mors mage, og fra den dagen skal vi ikke forstyrre dem før fødselen.

Márjabeaivi er fremdeles en viktig merkedag og en naturlig gudstjenestedag i vår menighet.