Forhandlere som deltar er: Bardum, Caretec, Hjelpemiddelspesialisten, Krabat, Medema, Skeno og Sunrise Medical.


Målgruppe

Alle interesserte og våre samarbeidspartnere. 
NAV kan låne ut sykler til de under 26 år som har behov for spesialsykler, etter søknad. De som er over 26 år må betale en egenandel (10% av verdien på sykkelen, maks kr 4000,-)

Utprøving

NAV stiller med terapeuter og forhandlere som kan bistå med utprøving og tilpassing. 
De som skal hjelpe til å søke om sykkel bør delta ved utprøvingen.
Er det noen som har spesielle behov vil vi vite om det i forkant, og så snart som mulig, slik at forhandler har mulighet for å ta med utstyr til tilpassing. 

Reiseutgifter

NAV kan dekke utgifter for at bruker skal komme seg til utprøvingsstedene.
Det forutsetter at vår kontaktperson i kommunen er kontaktet, har kartlagt behovet og har gjort avtale med NAV Hjelpemiddelsentral. Bare de som har gjort dette på forhånd vil kunne få drosjerekvisisjon. Vi regner med at dere samler flere personer i samme transport!

Smittevern

Alle regler for smittevern vil bli ivaretatt. Kommer det mange som vil prøve sykler samtidig, kan noen måtte vente.

Ta kontakt med NAV Hjelpemiddelsentral for mer informasjon på telefon 40 70 28 20