Viser til vurdering av gjenåpning av idretts- og aktivitetsanlegg i Sør-Varanger kommune og Barentshallen KF.

Kortversjon:

  • Felles for alle datoer er at smittevern må kunne gjennomføres forsvarlig
  • Gjenåpning av Kirkenes stadion og Kirkenes aktivitetspark utsettes til 4 mai 20
  • Barentshallen Hesseng og Fjellhallen Kirkenes gjenåpnes fom 4 mai.
  • Barentsbadet er helt stengt til 15. juni

 

Kriseledelsen har i dag, 21.04.20, hatt saken til behandling og følgende er vedtatt:

Kriseledelsen har vedtatt at gjenåpning av utendørsanlegg som Kirkenes stadion og Kirkenes aktivitetspark utsettes til 4 mai 20.

Garderobe fasilitetene må minst være stengt frem til 15 juni. Her må nasjonale retningslinjer følges ved åpning etter dette.

Kriseledelsen ber Barenthallene forestå vakthold ved åpning av anlegget, innenfor egen bemanning.

 

Kriseledelsen støtter Barentshallenes vurdering av gjenåpning av Barentshallen Hesseng og Fjellhallen Kirkenes fom 4 mai. De nasjonale retningslinjer må følges og det må være særlig fokus på renhold, smittvask og øvrige smitteverntiltak.

 

Kriseledelsen støtter forslaget om at Barentsbadet holdes helt stengt tom 15 juni og at det gjøres en ny vurdering av gjenåpning av bassenget etter dette og i henhold til nasjonale smittevernregler.

 

Med bakgrunn i redusert aktivitet for Barentshallene KF, og derigjennom redusert ressursbehov, ser rådmannen det som naturlig at det økte ressursbehovet for smittevernvask og ekstra vakthold dekkes innenfor Barentshallenes ordinære bemanning og at foretaket ikke tilføres midler fra kommunens til dekning av slike utgifter.