Fra neste uke skal alle barnehagene gradvis gjenåpnes. Vi er glade for å etter hvert få alle ungene tilbake til barnehagene!

I forbindelse med oppstart har vi noen enkle kjøreregler for barn og voksne:

  • Ingen syke kan komme til barnehagen;  Det gjelder unger, foreldre og personal
     
  • Vi skal ha gode trygge rutiner for hygiene og renhold for både barn og voksne
     
  • I perioden 20.-27. april lager vi grupper i barnehagene som sikrer smittebegrensning og gjør det mulig å spore smitte hvis det blir behov. Gruppene vil bestå av faste barn og ansatte, som minst mulig blandes med andre grupper. Innen en gruppe kan barn og ansatte omgås normalt, på lik linje som i en husstand. Slik ivaretar vi barnas behov for omsorg og begrenser smitte
     

Du vil nødvendig informasjon på disse sidene vi har laget i forbindelse med oppstart: https://www.svk.no/oppstart-av-barnehager.528798.no.html