Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear

Borgerlig vielse

Skal du gifte deg borgerlig? Da kan du kontakte oss for å bestille tid og lokaler. Gå også inn på skatteetaten.no for å sende inn de nødvendige skjemaene.

Beskrivelse

Hvem kan gifte seg borgelig i Sør-Varanger kommune?

Sør-Varanger kommune tilbyr borgelig vielse for kommunens innbyggere og for innbyggere fra andre kommuner. Det tilbys også vielse for personer som ikke er bosatt i Norge, men som likevel fyller vilkårene for inngåelse av ekteskap i Norge.

Før dere kan bestille vielse

Før dere gifter dere, må Skatteetaten undersøke om dere oppfyller vilkårene for å inngå ekteskap. Dere må derfor fylle ut en del skjema på Skatteetaten sine sider.  Behandlingstiden er 2-3 uker, så vær ute i god tid.

 

Dersom vilkårene for ekteskapet er oppfylt, skriver skatteetaten ut en prøvingsattest. Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder, og den må være gyldig den dagen dere inngår ekteskap.

Tidspunkt for vielse kan endelig bekreftes når kommunen har mottatt original prøvingsattest. Prøvingsattest kan leveres på rådhuset eller sendes per post, og den må være mottatt hos kommunen senest to uker før vielsesdato.


Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved deres regionale skattekontor. 

Tid og sted

Vielser gjennomføres hovedsakelig fredager mellom kl. 11:00 og 14:00.  Kommunestyresalen på rådhuset fungerer som seremonirom. Det legges ikke opp til vielse på helligdager eller på «inneklemte» dager.

Vigslere

I Sør-Varanger kommune har ordfører Rune Rafaelsen, varaordfører Pål K. Gabrielsen og rådmann Nina Bordi Øvergaard vigselsmyndighet.

Språk

Vielsen kan skje på norsk eller engelsk. Dersom en eller begge parter ikke fullt ut forstår språket seremonien foregår på, skal det benyttes tolk. Brudeparet må selv sørge for tolk.

Før seremonien

Brudepar, forlovere og gjester må møte opp 10 minutter før avtalt tid. Dere må vente på servicekontoret til dere blir vist inn i kommunestyresalen, som fungerer som seremonirom. 

Dere må ha to vitner til stede under seremonien. Dette er som regel forloverne, men det kan også være andre myndige personer.

Brudepar og forlovere/vitner må vise gyldig legitimasjon før seremonien starter.

Under seremonien

Seremonien varer omlag 10-15 minutter. Selve vielsen foregår ved at vigsleren leser en fastsatt tekst for borgerlig vigsel. I slutten av seremonien undertegner dere, vitnene og vigsleren vigselmeldingen.

Hvis dere ønsker å utveksle ringer, må dere gi beskjed om dette på forhånd.

Seremonien kan etter avtale tilpasses med selvvalgt tekst og musikk. Merk at det er opp til kommunen å vurdere hva man vil tillate av ekstra innhold.

Etter seremonien

Kommunen sender en vigselmelding til folkeregisteret innen tre dager etter vielsen. En kopi sendes til brudeparet. Denne fungerer som midlertidig vigselattest inntil dere får endelig vigselattest i posten fra folkeregisteret

Pris for tjenesten

Vielsen er gratis, forusatt at seremonien skjer på rådhuset på en hverdag mellom  kl. 11:00 og 14:00.  Vielser utover disse tidpunktene belastes med kroner 1000,-.

Nyttige lenker

Bestille vielse

Hvis dere ønsker å gifte dere i regi av Sør-Varanger kommune fyller dere ut elektronisk skjema, eller sender forespørsel per e-post til postmottak@svk.no. E-post må inneholde følgende opplysninger: Navn på brudepar, telefonnummer, og ønsket tidspunkt for vielse.

Søknad skal være vedlagt kopi av begges legitimasjon. Dette kan også ettersendes eller leveres ved personlig fremmøte på servicekontoret.

Når kommunen har mottatt deres forespørsel vil dere få et midlertidig svarbrev. Merk at endelig bekreftelse på tidspunkt ikke kan gis før kommunen har mottatt original prøvingsattest fra folkeregisteret.

Fra juni 2018 kan du søke om prøving av ekteskap digitalt hos skatteetaten.

Det betyr at dere logger dere inn på skatteetaten.no og oppgir en del opplysninger. Behandlingstiden kan være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging, så vær ute i god tid, men likevel ikke mer enn fire måneder før bryllupet skal finne sted. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi opplysningene dere oppgir må være ferske.

Begge kommende ektefeller må fylle ut hver sin egenerklæring, og forloverne fyller ut forlovererklæring. Noen må fylle ut litt mer: Har du for eksempel vært gift før, vil det i noen tilfelle være behov for å legge ved en erklæring om skifte. Ønsker du å endre navn, må du fylle ut en melding om endring av navn. Alt kan fylles ut digitalt via Skatteetatens nettsider. 

Når saken er ferdig behandlet, får dere melding om å logge dere inn i Altinn for å laste ned prøvingsattesten som bekrefter at dere kan gifte dere. Prøvingsattesten kan dere velge om dere vil sende videre fra Altinn i en e-post til vigsler, eller skrive ut og ta med en kopi av. Gratulerer! Nå er dere klare for å inngå ekteskap!

Vil du gifte deg i utlandet?

I den første versjonen av løsningen, håndterer vi kun prøving av ekteskap etter norsk rett. Det betyr følgende for de av dere som planlegger bryllup i utlandet: 

1: Ønsker dere å gifte dere på norsk ambassade eller sjømannskirke i utlandet? Da gifter dere dere fremdeles etter norsk rett, og kan benytte vår digitale løsning for prøving av ekteskap. Dere går frem på samme måte som når dere gifter dere i Norge. Oppfyller dere kravene for å inngå ekteskap, mottar dere også her en prøvingsattest digitalt. Denne må dere videresende, eller skrive ut og ta med dere, sammen med passet, til ambassaden eller sjømannskirken dere skal gifte dere i. 

2: Ønsker å gifte dere etter utenlandsk rett? Hvis dere planlegger å gifte dere etter utenlandsk rett i 2018, og ønsker å prøve ekteskapsvilkårene dine i sommer, så kan dere dessverre ikke bruke vår nye innloggingstjeneste, men må søke på ordinær måte på papir. Vi venter at også denne tjenestene vil bli tilgjengelig digitalt i løpet av høsten 2018.

Brosjyrer, dokumenter,
kart og lignende

Lover

Dette er en lovpålagt tjeneste.

Se spesielt ekteskapsloven kapittel 1 og §§ 11, 12, 12a, 13, 14.

Forskrift om kommunale vigsler
Ekteskapsloven
Forskrift om registrering og melding av vigsel

Vedlegg


Saksbehandling


Saksbehandlingstid


Klagemulighet


Kontakt

Telefon: 78977400
Avdeling: Servicekontoret

Tjenesten oppdatert: 16.10.2020 15:52

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk