Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Bilstønad

 • Generelt om tjenesten

  Beskrivelse

  Du kan ha rett til bilstønad hvis du har en varig funksjonsnedsettelse som gjør at du ikke kan benytte offentlige transportmidler, eller hvis bruk av offentlig transport fører til urimelige belastninger for deg. I tillegg må du ha et behov for bil for enten å kunne

  • reise til og fra arbeids- eller utdanningssted
  • utføre din funksjon som hjemmearbeidende
  • hindre eller bryte en isolert tilværelse
  • avlaste familien i tilfeller der funksjonsnedsettelsen fører til særlig stor pleiebyrde og derved kan hindre innleggelse i helseinstitusjon

  Målgruppe

  Mennesker med varig funksjonsnedsettelse

  Kriterier/vilkår

  Det er en forutsetning at transportbehovet ikke kan dekkes på annen måte enn ved stønad til bil.

  Det blir ikke gitt stønad til bil dersom funksjonsnedsettelsen er oppstått etter fylte 70 år.

  Samarbeidspartnere

  Nav

  Brosjyrer, dokumenter,
  kart og lignende

  Lover

  Se spesielt § 10-7 i folketrygdloven og § 2 i forskrift om stønad til motorkjøretøy ...

 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du må fylle ut søknadsskjema. Det laster du inn fra lenken under.

  Vedlegg

  Vedleggene går fram av søknadsskjemaet.

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Får du avslag på søknaden din, kan du sende klage innen seks uker fra du mottok avslaget. Du må fylle ut klageskjema, se lenka over.

 • Kontaktinformasjon
 • Andre opplysninger

  Tjenesten oppdatert: 04.02.2019 14:13

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk