Hvis du er pårørende for en beboer på sykehjem ønsker vi at du først og fremst bruker vår løsning for videobesøk. Dette er et tilbud som kan benyttes for besøk til alle våre beboere, og du finner informasjon om hvordan du gjør det her.

Besøksrestriksjoner har med stor sannsynlighet bidratt til å hindre smitte og dødsfall i helse og omsorgsinstitusjoner. Covid 19-viruset er svært smittsomt, og det kreves gode rutiner og høy kompetanse å greie å bryte smittekjeder.

 Pasienter med kognitiv svikt eller demens kan være særlig utsatt for konsekvensene av sosial isolering, og det kan derfor være hensiktsmessig med besøk. Hvis du tenker at dette gjelder noen du er pårørende for kan du ta kontakt med din sykehjemsavdeling for å avtale dette. Det kan også hende sykehjemsavdelingen tar kontakt med deg hvis de opplever at besøk er spesielt viktig. Du finner kontaktinformasjon her

Det er tilknyttet omfattende tiltak for å hindre smitte ved disse besøkene. Du finner informasjon om disse i vedlegget på denne siden.