Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Behandlingstid

Søknader om byggverk

bilde kalender

I plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er det fastsatt frister for kommunens saksbehandling av byggesøknader. I plan- og bygningsloven og byggesaksforskriften er det fastsatt frister for kommunens saksbehandling av byggesøknader.I plan- og bygningsloven og byggesaksforskrift er det fastsatt frister for kommunens saksbehandling av byggesøknader.

Søknaden skal behandles snarest mulig og senest innen frister gitt i plan- og bygningsloven § 21-7. Fristene regnes fra det foreligger fullstendig søknad (komplett søknad). Den tid det eventuelt tar ansvarlig søker/tiltakshaver å komplettere saken må derfor legges til den forventede saksbehandlingstiden. Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter.

12 ukers saksbehandlingstid

Den generelle saksbehandlingsfristen er 12 uker fra søknaden er komplett. Fristen løper ikke mens søknaden er på høring hos andre myndigheter.
Fristen på 12 uker omfatter søknader som innebærer:

  • Dispensasjon fra plan eller planbestemmelser
  • Dispensasjon eller søknad om fravik fra teknisk forskrift.
  • Merknader fra nabo eller gjenboer.
  • Krever tillatelse fra annen myndighet.

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes ikke tillatelse som gitt.

3 ukers saksbehandlingstid

Saksbehandlingstiden er 3 uker dersom:

  • Byggverket er i samsvar med plan- og bygningsloven, forskrifter og aktuelle arealplaner.
  • Det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboer
  • Tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig.

Dersom kommunen ikke har avgjort søknaden innen fristens utløp, regnes tillatelse som gitt.

Ferdigattest eller midlertidig brukstillatelse utstedes av kommunen innen 3 uker etter at kommunen har mottatt komplett søknad. Dersom kommunen ikke har utstedt attest innen fristen, kan byggverket tas i bruk.

Fristen for å avholde forhåndskonferanse er 2 uker etter nødvendig informasjon om tiltaket er forelagt kommunen.

 

TIL BYGGPORTAL

 

Publisert | Oppdatert 26. februar 2019

Skjema

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk