Regjeringen lanserte i oktober 2006 følgende definisjon på full barnehagedekning: Alle som søker om barnehageplass innen fristen for hovedopptak våren 2007, skal få tilbud om plass innen utgangen av 2007.
I Sør-Varanger har alle som har søkt barnehageplass og har behov før 01.12.07 fått tilbud om plass. 1 barn har behov for plass etter 01.12.07 og 10 barn har behov for plass etter 01.01.08.

Se barnehagekartet her:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/pressesenter/pressemeldinger/2007/Mot-full-barnehagedekning.html?id=473117