Vi har hatt lekkasje i innløpet til Prestevannet avløpspumpestasjon og det er kommet avløpsvann i Prestevannet.

Vi anmoder innbyggerne til å ikke fiske /drikke eller bade i vannet før vi får friskmeldt vannet ut på sommeren, det skal da tas vannprøver.

Det vil bli satt opp infoskilt ved vannet

Avløpspumpestasjonen er i orden nå, så det kommer ikke mer ut der.