Vår grunnforvalter Mourad Abarkach opplyser om at vi har flere prosjekter på gang: 

Vi er i ferd med å utføre grunnboringer på Sandnes (Solenga-området). Det er tidligere påvist kvikkleire i området, og vi avventer resultatene før vi kan si noe konkret om dette, men blir tomtene realisert vil de bli fordelt via loddtrekning til selvbyggere ut fra en interessentliste.

Formannskapet har vedtatt å tildele den gamle barnehagetomta i Bjørnevatn til en utbygger, etter utlysning. Det skal utføres grunnboringer på denne tomta i slutten av februar, og når resultatene av dette foreligger, vil tomta bli lyst ut.

Hesseng har vi også etpar ting på gang:

I Vigørveien var tanken at vi skulle tilrettelegge for enebolig eller rekkehus, men vi har begynt å vurdere firemannsboliger i stedet, med tanke på å kunne tilby boliger av mindre størrelse til personer som har enebolig, men ønsker å flytte over i mindre bolig/leilighet. Også her skal grunnboringer gjennomføres i februar.

Det finnes også et område i Myrullsvingen som gir plass til ca. to eneboliger, eller rekkehus.

Vi har tidligere informert om at det jobbes med boligtomter på Skytterhusfjellet, som også kommer for tildeling i år.

Vi jobber videre med prosjektene, og satser på at tildeling av tomtene skjer i løpet av året.