Helsedirektoratet har bedt alle kommuner om å innføre adgangskontroll og besøksforbud på alle landets helseinstitusjoner, og her i Sør-Varanger kommune etterkommer vi dette.

For å beskytte sårbare pasienter og brukere mot smitte er det nå nødvendig med

adgangskontroll og alminnelig besøksstans i alle landets offentlige og private helse- og omsorgsinstitusjoner, samt i fellesarealer i omsorgsboliger mv.

 

Tiltakene omfatter alle besøkende, inkludert pårørende til beboere og pasienter, frivillige hjelpere og andre som leverer tjenester og bidrar med aktiviteter ved institusjonen/omsorgsboligen.

 

Dette betyr at det ikke er mulighet for å gjennomføre besøk nå på våre sykehjem og omsorgsboliger.

 

Kun helt nødvendige besøk kan gjennomføres etter forhåndsavtale med avdelingen, dette forutsetter at du selv er frisk og ikke karantene/isolat, og du må skrive deg inn i besøksprotokoll. Dersom slik besøkt er nødvendig og du har vært utenfor Norge de siste 14 dager, eller har luftveissymptomer, vil det iverksettes nødvendige smitteverntiltak under besøket. Besøk vil kun skje på rommet, og du kan ikke oppholde deg i fellesareal.

 

Ta kontakt med avdelingen så finner vi andre måter du kan ha kontakt med dine på sykehjemmet/omsorgsboligene. Det finnes gode verktøy både for telefonsamtaler og videosamtaler J.