Varaordfører Lena Bergeng og Telia dekningsjef_300x169.jpgVaraordfører  i Sør-Varanger kommune Lena Norum Bergeng og Tommy Johansen fra Telia markerer åpningen.

IT-sjef Gunnar Sch. Kollstrøm i Sør-Varanger kommune er svært fornøyd med denne oppfølgingen av kommunens infrastrukturbygging.  Sør-Varanger kommune har over mange år vært en offensiv utbygger av digital infrastruktur, hvor både fiberbasert og mobil infrastrukturdekningen er i fokus - også i distriktene i kommunen. Vi har hatt et tett og langvarig samarbeid med bredbånds- og mobilselskapene som opererer i Sør-Varanger, og dette samarbeidet har resultert i at kommunen i 2015 også etablerte 4 nye mastepunkter som nå er tilbudt mobiloperatørene.

Først ut er Telia – som nå laserer mobildekning med 4G fra disse 4 nye mastene i Lanabukt, Holmfoss, Svartfjell ved Skogfoss og Gjøkåsen øverst i Pasvik. Telenor har også planlagt å følge opp med dekning fra disse mastene senere i 2016. Sør-Varanger kommune har også prosjektert 3 ytterligere master etter samme modell – på Ørretvasshøgda ved Høybuktmoen, i Munkefjord og Sopnesfjellet i Bugøyfjord, uten at disse utbyggingene er datofestet ennå.  

Dette vil gi ytterligere mobildekning fra flere steder i kommunen, og gir et viktig bidrag til kommunens helhetlige infrastruktur – som Sør-Varanger kommune ikke minst vil benytte i sine framtidige digitale tjenester. Sammen med kommunens fiberbaserte infrastruktur, som også teller mere enn 120 WIFI-punkter, vil god og solid mobildekning bidra til å danne flerveis og forutsigbar datakommunikasjon i hele kommunen, i både den kommunale driften, men også i kommunal tjenesteyting – for eksempel for framtidige velferdsteknologiske løsninger.

Kommunen eier mast og hytte
Modellen som benyttes i dette masteprosjektet er at kommunen vil stå som eier av mast, hytte og strømtilførsel, og tilby telelosji til operatører/netteiere mot at disse monterer radio- og sambandsutstyr uten offentlige tilskudd.

En slik økt infrastrukturdekning vil selvsagt komme fastboende og hyttefolk til gode, samtidig som det bidrar til bedret samfunnsberedskap og ikke minst danner muligheter for å kunne yte også moderne kommunale tjenester. Selv om det i denne omgang er Telia som er førstemann ut til å tilby sine mobiltjenester – vil alle mobilbrukere kunne benytte nødsamtaler over dette nettet («112»). Vi er svært fornøyd med det gode samarbeidet vi har hatt med Telia (tidligere Netcom) over flere år, som nå muliggjør denne lanseringen.

LenaBergengogTeliasTommyJohansen_300x169[1].jpg

Fra venstre: Tommy Johansen, dekningssjef i Telia og Lena Norum Bergeng, Varaordfører  i Sør-Varanger kommune

åpning_300x168.jpg

Fra venstre: Tommy Johansen, dekningssjef i Telia, Ørjan Jerijervi, prosjektleder og Lena Norum Bergeng, Varaordfører  i Sør-Varanger kommune

Masteklatrere_300x169.jpg

Fra venstre:  Morten Meslo, Ørjan Jerijervi, Yngve Hamborg, Even Aune.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Alle foto: Ørjan Jerijervi, prosjektleder og IT-Rådgiver.

Se Telias dekningskart