I dag har Prestøya og Kirkenes barnehage hatt alternativ til 17. mai feiring og gått i felles tog rundt på Prestøya og ned til Prestøyhjemmet for å synge for de som bor og arbeider der. En flott dag til glede for både store og små!