Kriseledelsen i Sør-Varanger kommune har besluttet å avlyse alle arrangementer til 17.mai i år. Dette med bakgrunn i smittevernfaglige råd. Før befolkningen i Sør-Varanger kommune betyr dette at det ikke blir gjennomført noen tradisjonelle tog eller samlinger på skolene. Befolkningen bes om å holde seg hjemme, ikke møtes i grupper over 5 personer, holde avstand og vaske hendene nøye og ofte.

17.mai-komiteen jobber med nye og kreative løsninger slik at vi kan feire 17.mai sammen i våre egne hjem.

  • Vi skal komme sterkere tilbake i 2021! sier ordfører Rune Rafaelsen.