Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Skjermbilde
Vedtatte planer
Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan: Detaljregulering for Coop Sandnes
Detaljregulering for Coop Sandnes er nå vedtatt.

Sør-Varanger Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 03.10.18, sak 082/18, (planID 2030-2017006).

Vedtaket lyder som følger:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtar Sør-Varanger kommunestyre Detaljregulering for Coop Sandnes (planID 2030-2017006) med tilhørende plandokumenter;

 • Planbeskrivelse, datert 29.08.18, med følgende vedlegg:
  • Miljøgeologiske undersøkelser 24.11.17
  • Grunnundersøkelser 15.12.17
  • Orienterende geoteknisk vurdering 21.12.17
  • Trafikkberegning 05.01.18
  • Oppsummering merknader off ettersyn 30.08.18

 

 • Plankart, datert 12.03.18
 • Planbestemmelser, datert 29.08.18
 • Illustrasjonsplan, datert 29.08.18
 • Risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 20.02.18

Begrunnelse:

Kommunestyret støtter seg til de vurderinger gjort i planbeskrivelsen og saksframstillingen over. Innkomne uttalelser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planen og omtales vedlegg til planbeskrivelsen.

 

Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Saksfremlegg: Sluttbehandling - Detaljregulering for Coop Sandnes.pdf

Plandokumentene:

Plankart: 2017006_PL_ Coop Sandnes_051118.pdf

Planbestemmelser: 2017006_Bestemmelser _Coop Sandnes_051118.pdf

Planbeskrivelse:2017006_Planbeskrivelse _Coop Sandnes_051118.pdf

Risiko og sårbarhetsanalyse: 2017006_ROS-analyse_Coop Sandnes_200218.pdf

Illustrasjonsplan: 2017006_Illustrasjonsplan_ Coop Sandnes_290818.pdf

 

Vedlegg til planbeskrivelsen:

Miljøgeologiske undersøkelser: 713952-RIGm-RAP-001 - miljøgeologi.pdf

Grunnundersøkelser: 713952-RIG-RAP-001_rev00 - Grunnundersøkelser.pdf

Orienterende geoteknisk vurdering: 713952-RIG-NOT-001_rev00- orienterende geotek. vurd..pdf

Trafikkberegning: 713952-RIVEG-NOT-001 - trafikkberegning.pdf

Oppsummering merknader off ettersyn9_NOTAT Oppsummering merknader off ettersyn 300818.pdf

 

 

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Oppgi vår referanse; 17/2737.

 

Evt. spørsmål kan rettes til undertegnede saksbehandler per telefon: 78 97 74 92, eller e-post: beje@svk.no.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under