Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Vedtatte planer

Kunngjøring av vedtatte reguleringsendringer

Utvalg for plan og samferdsel har i møte 05.04.2022 vedtatt endring av følgende reguleringsplaner:

Reguleringsplan for Langfjordveien Østre, planID 2007002

  • Endringen gjelder ny regulert tomtegrense mellom Sikdalsveien 13 og 15.

Reguleringsplan for Soltun, planID 1975101

  • Endringen gjelder ny regulert tomtegrense mellom Soltunveien 18 og 20

Reguleringsplan for Haga, planID 2005106

  • Endringen gjelder ny avgrensning av naustområde BN5
les mer ...
Publisert: 08. april 2022 | Sist oppdatert: 08. april 2022

Kunngjøring: Detaljregulering for Elvenesveien 211, gnr 24 bnr 12, Sør-Varanger

Det er vedtatt detaljreguleringsplan med boligtomter på Elvenes.

les mer ...
Publisert: 13. januar 2022 | Sist oppdatert: 13. januar 2022

Mindre endring av reguleringsplan Soltun, Jakobsnes

Tillat størrelse på garasje i Soltun-feltet på Jakobsnes økes fra 35m2 til 70m2.

les mer ...
Publisert: 23. november 2021 | Sist oppdatert: 08. desember 2021

Strategisk plan for helse, omsorg og velferd 2020-2030 vedtatt

Sør-Varanger kommunestyre har i møte 24.03.2021 vedtatt Strategisk plan for helse, omsorg og velferd for 2020-2030.

les mer ...
Publisert: 26. mars 2021 | Sist oppdatert: 26. mars 2021

Kunngjøring om endring av Detaljregulering for Domuskvartalet

Endring av Detaljregulering for Domuskvartalet ble vedtatt av Utvalg for plan og samferdsel i møte 09.03.2021, sak 08/2021 (planID 5444-2017001).

Endringene av planen omhandler planens rekkefølgebestemmelser og bestemmelser om parkeringskjeller for å åpne opp for en trinnvis utbygging av kvartalet. Krav til bygging av parkeringskjeller gjelder nå kun for de deler av tomta som i dag ikke er bebygd. Krav til antall parkeringsplasser er ikke redusert, men følger av kommuneplanens gjeldende parkeringsbestemmelser.

les mer ...
Publisert: 12. mars 2021 | Sist oppdatert: 12. mars 2021