Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear

Høring/oppstart

For uttale i perioden: 25. februar 2021 - 07. april 2021

Illustrasjon fra forside av strategisk oppvekstplan

Strategisk oppvekstplan 2.gangs høring

Strategisk oppvekstplan 2021-2031 er nå på 2.gangs høring og offentlig ettersyn. Formålet med planen er å legge føringer for kommunens arbeid på oppvekstområdet de nærmeste 10 årene.
Kommunedelplanen er en del av kommunens planverk og er overbyggende for andre temaplaner som angår oppvekstvilkår og oppvekstmiljø.

les mer ...
Publisert: 25. februar 2021 | Sist oppdatert: 25. februar 2021

For uttale i perioden: 11. februar 2021 - 07. mars 2021

Klagebehandling: «Skafferholet» og «Trifan-»

Kartverket har opprettet klagesak etter kommunens klage på vedtakene som omhandler stedsnavnene "Skafferholet" og Trifan". Kartverket ønsker innspill til saken innen 07.03.21.

les mer ...
Publisert: 12. februar 2021 | Sist oppdatert: 12. februar 2021

For uttale i perioden: 11. februar 2021 - 26. mars 2021

Endring av "Detaljregulering for Skytterhusfjellet, felt BDF" på høring

Formålet med planarbeidet er å gjøre endringer som omfatter økning av etasjetall innenfor formålsområdene BKS1 og 2, fra en til to etasjer og flytting av snødeponi til en mer hensiktsmessig plassering. Frist for innspill og merknader er 26.03.21.

les mer ...
Publisert: 11. februar 2021 | Sist oppdatert: 12. februar 2021

For uttale i perioden: 11. februar 2021 - 26. mars 2021

Detaljregulering for Elvenesveien 211 på høring

Detaljregulering for Elvenesveien 211 er nå på høring og offentlig ettersyn. Formålet med planforslaget er å tilrettelegge for boliger. Frist for innspill og merknader er 26.03.21.

les mer ...
Publisert: 11. februar 2021 | Sist oppdatert: 12. februar 2021