Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vedtatte planer

Kunngjøring av vedtatt plan

Detaljregulering for Selskapsveien 1
I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 23.08.17, sak 072/17 har vedtatt følgende reguleringsplan: ”Detaljregulering for Selskapsveien 1", planID 20302015003

Kart og plandokumenter finner du under:

Plankart: 20302015003_PL Selskapsveien 1.pdf

Bestemmelser: 20302015003_BEST Selskapsveien 1.pdf

Planbeskrivelse: 20302015003_BESK Selskapsveien 1.pdf

ROS-analyse: 20302015003_ROS Selskapsveien 1.pdf

Saksfremlegg m/vedtak: SAKSFREMLEGG_2. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERING FOR SELSKAPSVEIEN 1.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret på Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøring er motatt.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.