Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Skjermbilde
For uttale i perioden: 09. mars 2018 - 03. april 2018
Vedtatte planer

Planid 2030 2016005

KUNNGJØRING AV VEDTATT PLAN: DETALJREGULERING FOR KONTROLLSTASJON PÅ HESSENG

I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-12 kunngjøres det herved at Sør-Varanger kommunestyre i møte 14.02.18  sak 012/18 har vedtatt følgende reguleringsplan med tilhørende bestemmelser og beskrivelse; 

- detaljregulering for kontrollstasjon på Hesseng, Planid 2030 2016005

Iht. Plan- og bygningslovens § 12-5, jfr. § 12-6 er området regulert til følgende;

Fellesbestemmelser

             Bebyggelse og anlegg

            Samferdselanlegg og teknisk infrastruktur

            Hensynssoner

            Midlertidig bygge- og anleggsområde

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes ned fra kommunens hjemmesider: www.svk.no.

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen 03.04.18.

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til Sør-Varanger kommune, Plan og Utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Dokumentene finner du her;

2030 2016005 Planbeskrivelse Vedtatt plan140218.pdf

2030 2016005 Planbestemmelser Vedtatt 140218.pdf

Rapport TSrev 2030 2016005.pdf

Vedlegg 1 - 2030 2016005 Plankart Vedtatt 140218.pdf

Vedlegg 3 - Illustrasjonshefte 14032017.pdf

Vedlegg 4 - Støyrapport 2030 2016005 300117.pdf

Vedlegg 5 - ROS-analyse 2030 2016005 270217.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.