Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Skjermbilde_300x253
Vedtatte planer
MELDING OM VEDTAK: MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKYTTERHUSFJELLET - TIL INSTITUSJON
Utvalg for Plan og Samferdsel i Sør-Varanger kommune vedtok i møte 05.12.17, sak 070/17 Mindre endring av Reguleringsplan for Skytterhusfjellet, planID 2030-2007100.

Plandokumentene og vedtaket kan leses her:

MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKYTTERHUSFJELLET - INSTITUSJON.pdf

2007001_BEST Reguleringsplan for Skytterhusfjellet ME_211117.pdf

Vedlegg 1 - Situasjonskart over eiendommen (L)(648299).pdf

Vedlegg 2 - Oversiktkart (L)(648301).pdf

 

Vedtaket kan påklages iht. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens § 28. Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker.

 

Eventuell klage sendes for forberedende behandling til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

​Plan- og utviklingsavdelingen

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.