Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. jan. 2022 kl. 15:21

Viktige snarveier

20. januar:

Er du 55 år eller eldre? delta på vår undersøkelse!

    les mer ...
Vedtatte planer
Kunngjøring om endring av Detaljregulering for Domuskvartalet
Endring av Detaljregulering for Domuskvartalet ble vedtatt av Utvalg for plan og samferdsel i møte 09.03.2021, sak 08/2021 (planID 5444-2017001). Endringene av planen omhandler planens rekkefølgebestemmelser og bestemmelser om parkeringskjeller for å åpne opp for en trinnvis utbygging av kvartalet. Krav til bygging av parkeringskjeller gjelder nå kun for de deler av tomta som i dag ikke er bebygd. Krav til antall parkeringsplasser er ikke redusert, men følger av kommuneplanens gjeldende parkeringsbestemmelser.

 

Endringene er gjennomført som planendring etter forenklet prosess etter reglene i plan- og bygningslovens § 12-14 andre og tredje ledd. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

Plandokumentene finner du her:

Planendring etter forenklet prosess - Detaljregulering for Domuskvartalet.pdf

Merknadsoversikt mindre vesentlig endr Domuskvartalet.pdf

2017001_BEST Domuskvartalet ME110221vedtatt.pdf

2017001_BEST Domuskvartalet 12-03-2019 (erstattet).pdf

 

, eller ved servicekontoret på Rådhuset i Kirkenes.

Reguleringsplanens øvrige dokumenter kan ses i vår karttjeneste:

http://www.kommunekart.com/klient/sorvaranger/?urlid=c7a794d7-1c18-43a1-bcf9-2ba6fc3347fa

 

Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens §§ 12-12 og 12-14.

 

Klageadgang:

Parter eller andre berørte kan klage på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra denne kunngjøringen. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Vennligst oppgi vår referanse; 21/137

 

Plan- og Utviklingsavdelingen

12.03.2021

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.

Språk Norsk - NorwegianSpråk Sami - Samisk