Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Vedtatte planer
Kunngjøring: Detaljregulering av Sollia
Detaljregulering av Sollia er nå vedtatt. Sør-Varanger Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 29.08.18, sak 040/18, (planID 2030-2015002). 

Vedtaket lyder som følger:

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 og vedtar kommunestyret «Detaljregulering av Sollia», planID 2030 2015002, med følgende dokumenter:

-          Planbeskrivelse, datert 31.05.2018

-          Planbestemmelser, datert 30.05.2018

-          Plankart, datert 11.05.2018

-          Plankart detalj, datert 11.05.2018

-          ROS-analyse, datert 06.12.2017

Detaljregulering med planID 2030-1994105 oppheves.

 

Begrunnelse:

Kommunestyret slutter seg til rådmannens vurderinger slik de framkommer av saksframstillingen i denne sak. Innkomne uttalelser er ivaretatt på en tilfredsstillende måte i planen og omtales i planbeskrivelsen.

 

Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Plandokumentene:

Saksfremlegg: Saksfremlegg_Detaljregulering av Sollia - sluttbehandling.pdf

Planbeskrivelse: 2015002_BESKR Detaljregulering av Sollia 31-05-2018.pdf

Planbestemmelser: 2015002_BEST Detaljregulering av Sollia 30-05-2018.pdf

Plankart detalj: 2015002_PL Detaljregulering av Sollia - Detalj av Plankart A2 -11-05-2018.pdf

Plankart for hele planen: 2015002_PL Detaljregulering av Sollia - Plankart A2 -11-05-2018.pdf

Risiko- og sårbarhetsanalyse: 2015002_ROS Detaljregulering av Sollia 06-12-2017.pdf

 

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Oppgi vår referanse; 15/2613.

Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under