Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vedtatte planer
Detaljregulering av Mortensanden - Kunngjøring av vedtatt reguleringsplan
Detaljreguleringen ble vedtatt av kommunestyret 10.februar. Under finner du alle planens dokumenter.
Bilde fra Mortensanden
Bilde fra Mortensanden

Detaljregulering av Mortensanden (planID: 5444-2019005) skal legge til rette for sjørelatert turistvirksomhet. Området skal kunne brukes av både næringsdrivende og allmennheten. Planforslaget opprettholder eksisterende tursti og strandsonen.

Reguleringsplanen ble vedtatt av kommunestyret 10.februar, sak 13/2021. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for fremtidig arealbruk av området. Denne kunngjøringen gjøres etter plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedtaket kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Vennligst oppgi vår referanse; 19/1423.

Sakens dokumenter:

2019005_PL_Mortensanden_15.02.21.pdf

2019005_BEST_Mortensanden_10.02.21.pdf

2019005_BESKR_Mortensanden_10.02.21.pdf

2019005_Merknadsoversikt etter offentlig ettersyn_26.10.20.pdf

2019005_ROS_Mortensanden_10.02.21.pdf

2019005_VEDLEGG_Skisse type bebyggelse_29.05.20.pdf

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.