Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Skjermbilde MEKPA
Vedtatte planer
KUNNGJØRING OM MINDRE ENDRING AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL
Utvalg for plan og samferdsel har i møte 23.03.20, sak 019/20 vedtatt mindre endring av Kommuneplanens arealdel 2018-2030.

Utvalg for plan og samferdsel sitt vedtak i sak 019/20

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 forvaltningslovens kapittel VI.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no. Oppgi vår referanse; 20/284.

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.