Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Skjermbilde plankart Sandnes gravlund_600x437
Vedtatte planer
KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR UTVIDELSE AV SANDNES GRAVLUND
Detaljregulering for utvidelse av Sandnes gravlund er vedtatt. Sør-Varanger Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 29.08.18, sak 068/18, (planID 2018004).    

 

Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. Ved en feil er ikke vedtaket kunngjort tidligere, kommunen beklager eventuelle ulemper dette har medført for parter i saken.

 

Plandokumentene og vedtaket kan leses ved Servicekontoret, Rådhuset og kan lastes ned her:

2018004 Besrkivelse og ROS Detaljregulering for utvidelse av Sandnes Gravlund.pdf

2018004Bestemmelser Detaljregulering for utvidelse av Sandnes Gravlund.pdf

2018004Plankart Detaljregulering for utvidelse av Sandnes gravlund.pdf

Detaljregulering utvidelse av Sandnes Gravlund vedtak.pdf

           

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens kapittel VI.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Om retten til å kreve innløsning vises til Plan- og bygningslovens § 15 og 16.

Oppgi vår referanse; 16/1572.

 

 

Plan- og utviklingssjefen

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.