Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
14. juni:

Sommeråpningstider på Servicekontoret

Vi har sommeråpningstider i uke 26 - 33 (27. juni - 12. august) kl. 10.00-14.00. God sommer! les mer ...
Skjermbilde ME B2f240418_400x276
Vedtatte planer
KUNNGJØRING AV MINDRE ENDRING AV REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING FOR SKYTTERHUSFJELLET FELT B2F
Mindre endring av Detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2f er nå vedtatt. Utvalg for Plan og Samferdsel vedtok «mindre endring» av reguleringsplanen i møte 24.04.18, sak 027/18, (planID 2030-2013002). Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-14. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

 

 

Utvalgets vedtak og vedtatte plandokumenter kan leses her:

MINDRE ENDRING AV DETALJREGULERING FOR SKYTTERHUSFJELLET FELT B2F.pdf

2013002_BESKR_ME detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F 120418.pdf

2013002_BEST_ME detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2F 120418.pdf

2013002_PL ME detaljregulering for Skytterhusfjellet felt B2f 120418.pdf

 

illustrasjon B2f ME120418.pdf 

illustrasjon taktyper.pdf

 

Sakens dokumenter kan leses på vår innsynsløsning

 

Overnevnte er også tilgjengelig ved Servicekontoret, Rådhuset i Kirkenes fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages, jf. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring. Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

 

Oppgi vår referanse; 17/3195.

 

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.