Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
2016008_PL Detaljregulering Monumentveien 2_050717_500x354
Vedtatte planer
KUNNGJØRING AV VEDTATT REGULERINGSPLAN: DETALJREGULERING AV MONUMENTVEIEN 2
Detaljregulering av Monumentveien 2 er nå vedtatt. Sør-Varanger Kommunestyre vedtok reguleringsplanen i møte 14.02.18, sak 019/18, (planID 2030-2016008). Planvedtaket kunngjøres herved iht. plan- og bygningslovens (pbl.) § 12-12.   Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området, regulert til: •              Kombinert bebyggelse for Bolig, Forretning og Kontor, samt Ambulansetjeneste.

Kommunestyrets vedtak og vedtatte detaljregulering kan lastes her:

​saksframstilling med vedtak:

DETALJREGULERING FOR MONUMENTVEIEN 2 - SLUTTBEHANDLING (L)(670632).pdf

Plandokumenter:

2016008_BESKR Detaljregulering Monumentveien 2_310118.pdf

2016008_BEST Detaljregulering Monumentveien 2_310118.pdf

2016008_PL Detaljregulering Monumentveien 2_050717.pdf

2016008_ROS Detaljregulering Monumentveien 2_190117.pdf

Monumentveien 2 situasjonsplan Rev 24-08-2017.pdf

Monumentveien 2 Visualisering Bilder 12-07-2017.pdf

Monumentveien 2 Visualisering Terrengsnitt 12-07-2017.pdf

 

Plandokumentene og vedtaket er også tilgjengelige ved Servicekontoret i Rådhuset, Kirkenes i perioden fram til klagefristen utløper.

 

Vedtaket kan påklages iht. pbl. § 1-9 og forvaltningslovens § 28.

Parter og andre med rettslig klageinteresse kan klage til Fylkesmannen innen tre uker fra denne kunngjøring.

Eventuell klage sendes til: Sør-Varanger kommune, Plan og Utvikling, boks 406, 9915 Kirkenes, eller: postmottak@svk.no.

Oppgi vår referanse; 16/3193.

 

Plan- og utviklingssjefen

 

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.