Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
Vedtatte planer
Boligpolitisk plan 2020-2030 vedtatt
Sør-Varanger kommunestyre har i møte 16.12.2020 vedtatt Boligpolitisk plan for 2020-2030. Boligpolitisk plan er en temaplan i Kommunens planstrategi og er et styringsvekttøy for kommunenes administrasjon og politikere. Dette er den første boligpolitisk plan i kommunens historie. Formålet med boligpolitisk plan er å etablere en helhetlig boligpolitikk for Sør-Varanger kommune som skal sikre at boligutviklingen i hele kommunen blir helhetlig, målrettet og effektiv.
Skjermbilde forside BPP_400x525

Visjon: Alle innbyggere i Sør-Varanger kommune skal ha mulighet til å bo i egnede boliger i gode bomiljø i hele kommunen.

Planen er delt i tre målområder:

  1. Generell boligutvikling.
  2. Boligsosialt arbeid.
  3. Organisering og forvaltning.

Hvert område har en strategisk del og en handlingsdel. Dette er en omfattende plan for boligutviklingen i kommunen, og målsettingen og tiltakene må ses i sammenheng på tvers av målområdene. Tiltaks og aktivitetsplan skal rullere årlig i forbindelse med budsjettbehandlingen.

Planen består av følgende dokumenter:

Boligpolitisk plan 2020-2030

Tiltaks- og aktivitetsplan 2021

Kommunestyrets vedtak 16.12.2020 med saksframstilling

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.