Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear
Skjermbilde planavgrensning121218_600x399
Forslag til detaljregulering for fv. 885 Langvasseid-Svanvik - til offentlig ettersyn/høring
Forslag til detaljregulering for fv. 885 Langvasseid-Svanvik er utarbeidet av Statens vegvesen på vegne av Finnmark fylkeskommune og i samarbeid med Sør-Varanger kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget. Hensikten med planen er å utbedre dagens veg, og foreslå strekningsvise tiltak for å bedre framkommelighet og trafikksikkerhet. Høring/offentlig ettersyn: Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i tiden 12.12.2018 – 30.01.2019  

Planforslaget kan leses på Statens vegvesen sine hjemmesider, se: https://www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv885pasvikvegen

Planforslaget kan også leses på Rådhuset i Kirkenes i høringsperioden.

Åpent møte:
Det holdes et åpent informasjonsmøte onsdag den 09.01.2019 kl. 19.00 på auditoriet på Svanhovd.

Merknader:
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendt innen 30.01.2019 til:
Statens vegvesen Region nord, Postboks 1403,8002 Bodø, eller firmapost‐nord@vegvesen.no

Aktuelt regelverk:
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven §12-10. Planen blir utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.

Ta gjerne kontakt:
Dersom du har spørsmål til planarbeidet, kan du kontakte planleggingsleder Stefan Kersting på telefon 75 58 61 30 eller e-post stefan.kersting@vegvesen.no, eller byggeleder Torbjørn Svendsen på telefon 90 12 27 24 eller torbjorn.svendsen@vegvesen.no.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.