Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Høring/oppstart

forside
Høring/oppstart Til høring og offentlig ettersyn: Kommunal planstrategi 2020-2023

Forslag til kommunal planstrategi 2020-2023 legges nå ut til høring og offentlig ettersyn.

Sør-Varanger kommune skal utarbeide en kommunal planstrategi i hver kommunestyreperiode. Planstrategien skal drøfte kommunens utfordringer, og vurdere planbehovet de neste fire årene. Den skal ikke inneholde mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning kommunen bør gå i.

Kommunal planstrategi 2020-2023 kan leses på kommunens hjemmeside: www.svk.no/planportal.

Kommunal planstrategi skal vedtas innen ett år etter konstituering av nytt kommunestyre, jf. plan- og bygningsloven § 10-1, og legges nå ut på høring og offentlig ettersyn i 60 dager.

 

Planstrategien finner du her: HØRINGSFORSLAG Kommunal planstrategi 2020-2023.pdf

Evaluering av forrige planstrategi (VEDLEGG 1) finner du her: VEDLEGG 1 Evaluering av kommunal planstrategi 2016-2019.pdf

Uttalelser eller innspill til planstrategien kan gis via:

-          Kommunens postmottak per e-post: postmottak@svk.no

-          Sør-Varanger kommune, postboks 406, 9915 Kirkenes

-          Planportalen på www.svk.no/planportal  

 

Frist for å komme med innspill er 31.08.20, oppgi referanse 19/1661.

 

Plan- og utviklingssjefen


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

 • Høringsinnspill til kommunal planstrategi 2020-2023

  Vi i Sør-Varanger Senterparti mener det er et stort behov for å få inn en distriktspolitisk næringsplan i kommunal planstrategi, som ble vedtatt å opprette i kommunestyret i sak 032/19.

  Den nye planen har ikke blitt igangsatt, eller blitt satt ut på høring, men den vil omfavne vårt samfunn i stor grad og det vil gi oss et stort samfunnsøkonomisk løft ved å få opprettet denne snarest.

  Distriktspolitisk næringsplan (heretter DNP) berører flere felt innen kommunal planstrategi, og bør derfor taes med. Ved å få satt fokus på næringsliv og utvikling i distriktene, så vil det innen punkt 6.1 i planen, bidra til å øke tilhørigheten, bevare kulturer, arbeid nær bosted, økt trivsel og mulig økt livskvalitet. DNP kan føre til utfordringer knyttet til bl.a. punkt 6.6, infrastruktur.

  Vi kan få økt rekruttering, minske arbeidsledigheten ved å muliggjøre for nye arbeidsplasser, få økt kompetanse innad i kommunen, muligens få redusert sykefravær og hindre at folk havner som ufør, dersom vi har andre tilrettelagte arbeidsmuligheter i kommunen vår.

  Vi mener DNP vil være helsefremmende, øke bosetting og gi flere positive ringvirkninger til kommunen vår. Derfor haster det å få distriktspolitisk næringsplan inn i kommunal planstrategi snarest.

  Med vennlig hilsen
  Hanne Christine Holmberg Sundfær
  Sør-Varanger Senterparti

  2020-08-26 18:36:30
  [Svar]
Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under