Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. februar kl. 14:37

Viktig korona informasjon

les mer ... clear
Skjermbilde planstrategi_400x529
Kommuneplan og planstrategi
Kommunal planstrategi 2020-2023 er vedtatt
Kommunestyret i Sør-Varanger vedtok i møte 18.11.2020 kommunal planstrategi 2020-2023.

Kommunal planstrategi har til hensikt å beskrive hvilke strategiske valg som skal prioriteres de neste fire årene. Kommunal planstrategi er ikke en plan, og dermed ikke en arena for å vedta mål og strategier, men en drøfting av utviklingstrekk og utfordringer i kommunen som skal danne grunnlag for å vurdere og prioritere planbehovet i kommunestyreperioden. Planstrategien bør være tydelig på utfordringer, men kritisk til planbehovet. Planstrategien skal ikke inneholde mål og tiltak for kommunen, men peke ut hvilken retning kommunen skal gå i.

 

Kommunal planstrategi tar utgangspunkt i samfunnsutviklingen. Utviklingstrekk og utfordringer gjenspeiles blant annet av befolkningssammensetning, levekår, folkehelse, næringsliv, sysselsetting, boligutvikling, miljø og infrastruktur. Planbehovet i planstrategien skal reflektere de utfordringene kommunen står overfor og det er gjennom planene at mål og strategier skal gi grunnlag for de tiltak og handlinger som utføres for å nå kommunens overordnede mål.

 

Planstrategien (med vedlegg) kan leses her:

Kommunal planstrategi 2020-2023.pdf

VEDLEGG 1 Evaluering av kommunal planstrategi 2016-2019.pdf

Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lenger mulig å gi uttale på denne planen.

Send skjult innspill


Din høringsuttale til planen vil bli registrert i kommunens sak- og arkivsystem. Meldingen publiseres ikke.