Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
error_outline
24. juli kl. 10:06

Korona-viruset: Råd til alle i befolkningen

Vask hendene dine, hold avstand til andre, vær hjemme hvis du er syk og ta kloke valg!

les mer ... clear
error_outline
24. juli kl. 09:58

Coronavirus: Information for travelers

Stay home if you are sick, wash your hands, keep at least one meter distance to other people.

les mer ... clear

Høring/oppstart

Skjermbilde
Høring/oppstart Varsel om oppstart av planarbeid og høring/offentlig ettersyn planprogram for «Detaljregulering for Solsletta hyttefelt».

I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det om oppstart av «Detaljregulering for Solsletta hyttefelt» Neiden. Samtidig legges planprogram på høring/offentlig ettersyn.

Området er i Kommuneplanens arealdel 2018-2030 avsatt til Landbruks-, Natur-, og Friluftsformål, samt Reindrift (LNFR) og planarbeidet strider dermed med gjeldende arealplan.

Følgende område skal detaljreguleres:
Gnr. 6 bnr. 23, Solsletta, Neiden i Sør-Varanger kommune.

Planområdet er lokalisert mellom Mikkelsnesveien som blir nordlig grense for området og Neidenelva. Det planlegges for fritidsformål.

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-5 vil reguleringsplanen omfatte;
- Bebyggelse og anlegg, herunder Fritids- og turistformål,
- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, herunder Veg og parkering.
- Landbruks-, Natur-, og Friluftsformål samt Reindrift herunder Friluftsformål og Jordbruk
- Hensynssone, herunder Sikringssone

Sør-Varanger kommune har i oppstartsmøte 09.10.2019, gjort en vurdering av forholdet til konsekvensutreding. Det er etter administrasjonens vurdering behov for konsekvensutredning
etter forskriftens § 6, vedlegg 1, pkt. 25. Det vil derfor bli utarbeidet konsekvensutredning sammen med detaljregulering.

Dokumenter:

Forslag til planprogram: forslag til planprogram Solsletta 002.pdf

Varselkart: varsel solsletta A2.pdf

Oversiktskart: Oversiktskart 1_15000.pdf

 

Innspill og andre merknader sendes til;
Fiskebeck Prosjekt AS, Pasvikveien 2, 9900 Kirkenes.
Med kopi til Sør-Varanger kommune, Plan- og utviklingsavdelingen, Postboks 406, 9915 Kirkenes.

Svarfrist: Senest 10. juni 2020

 

Fiskebeck Prosjekt AS
Mia De Coninck


Høringsperioden er nå avsluttet, det er derfor ikke lengre mulig å gi uttale på denne planen.


Uttale til saken


Uttalen blir synlig nedenfor og registres i kommunens sak- og arkivsystem. Uttalelser som inneholder sjikane og personangrep vil bli slettet.

Ønsker du at din uttale ikke skal vises på denne nettsiden?

Huk av i boksen «Send skjult uttale» og fyll ut skjemaet under