Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

Logo Varsling24

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser. NB! De som har telefonabonnement som ikke er knyttet til din hjemmeadresse, må selv registrere seg som mottaker av slike relevante meldinger på www.varslemeg.no I løpet av mars 2014 tar Sør-Varanger kommunes beredskapsorganisasjon sikte på å gjennomføre en konkret øvelse i bruk av løsningen..

Du er her: Forsiden | Kunngjøringer | Varsel om oppstart av detaljplanarbeid med konsekvensutredning for Grensestasjon Nord og offentlig ettersyn av forslag til Planprogram

Varsel om oppstart av detaljplanarbeid med konsekvensutredning for Grensestasjon Nord og offentlig ettersyn av forslag til Planprogram

 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om at det er igangsatt arbeid med
reguleringsplan med konsekvensutredning for ny grensestasjon for GSV i nærheten av Storskog.
Tiltakshaver er Forsvarsbygg.
 

Formannskapet i Sør-Varanger kommune tok stilling til planspørsmålet i møte den 11.05.11 (sak
062/11), og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 07.02.12.
 

Forslag til planprogram gir en nærmere beskrivelse av planområdet og utbyggingsplanene, samt av
hvordan videre planarbeid foreslås gjennomført. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil
Sør-Varanger kommune fastsette det endelige planprogrammet, som vil danne rammene for det
forestående planarbeidet.
Merk at endelig avgrensning av planområdet vil kunne endres i forhold til hva som framgår av
kartskissen.
 

Forslag til planprogram er tilgjengelig på Sør-Varanger kommunes hjemmeside. Ta kontakt om dere
likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.
 

Spørsmål kan stilles til Tom Langeid, Multiconsult, tlf. 951 90790.
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet,
bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS, postboks 2274, 9269 Tromsø, med kopi til Sør-Varanger
kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes, innen 25. juni 2012.kart grensestasjon nord

 

 

Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS