Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Kunngjøringer | Varsel om oppstart av detaljplanarbeid med konsekvensutredning for Grensestasjon Nord og offentlig ettersyn av forslag til Planprogram

Varsel om oppstart av detaljplanarbeid med konsekvensutredning for Grensestasjon Nord og offentlig ettersyn av forslag til Planprogram

 I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, varsles herved om at det er igangsatt arbeid med
reguleringsplan med konsekvensutredning for ny grensestasjon for GSV i nærheten av Storskog.
Tiltakshaver er Forsvarsbygg.
 

Formannskapet i Sør-Varanger kommune tok stilling til planspørsmålet i møte den 11.05.11 (sak
062/11), og oppstartsmøte med administrasjonen ble avholdt den 07.02.12.
 

Forslag til planprogram gir en nærmere beskrivelse av planområdet og utbyggingsplanene, samt av
hvordan videre planarbeid foreslås gjennomført. På bakgrunn av forslaget og innkomne merknader vil
Sør-Varanger kommune fastsette det endelige planprogrammet, som vil danne rammene for det
forestående planarbeidet.
Merk at endelig avgrensning av planområdet vil kunne endres i forhold til hva som framgår av
kartskissen.
 

Forslag til planprogram er tilgjengelig på Sør-Varanger kommunes hjemmeside. Ta kontakt om dere
likevel har behov for å få tilsendt et eksemplar på papir.
 

Spørsmål kan stilles til Tom Langeid, Multiconsult, tlf. 951 90790.
De som har synspunkter eller faktiske opplysninger til planarbeidet eller til innholdet i planprogrammet,
bes melde dette skriftlig til Multiconsult AS, postboks 2274, 9269 Tromsø, med kopi til Sør-Varanger
kommune, Boks 406, 9915 Kirkenes, innen 25. juni 2012.kart grensestasjon nord

 

 

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS