Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo dinveiut

Vold i nære relasjoner, overgrep og voldtekt kan ramme mennesker uansett alder og kjønn. Ikke alle vet hva slags hjelp de kan få eller hvor hjelpen finnes. Mange ønsker også mer kunnskap om vold og overgrep.

Snelandia logo - kollektive reisetilbud i Fnnmark

Fra 2016 organiserer Finnmark fylkeskommune hele sitt kollektive reisetilbud under navnet "Snelandia". Alle operatører av busser, ekspressbåter og ferger i Finnmark vil operere under denne felles logoen og merkenavnet "Snelandia".

Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Du er her: Forsiden | Om Sør-Varanger | Våre vennskapskommuner

Våre vennskapskommuner

Sør-Varanger kommune har 3 vennskapskommuner; 2 russiske og 1 finsk

PECHENGA KOMMUNE, RUSSLAND

 

Sør-Varanger kommune og Pechenga kommune i Russland har inngått en vennskapskommuneavtale med varighet til 31.12.04.

 

Avtalen inneholder flere punkter om samarbeid kommunene i mellom:

 

-          Prosjektet "Utviklingsstrategi for Pechenga kommune", som inneholder delprosjekter innenfor kulturskoletilbud og avfallsplan.

-          Tettere vennskapsforhold mellom innbyggerne i regionen

-          Oppmuntre til erfaringsutveksling og samarbeid mellom bedrifter og organisasjoner i regionen

-          Bidra til å lette grensepasseringsprosedyrene

-          Tiltak knyttet til språkopplæring

-          Videreutvikling av samarbeid innenfor bibliotek- og museumssektoren

-          Samarbeid mellom almenfaglige skoler og barnehager

-          Tilrettelegging for samarbeid innen kultur og idrett

-          Gode rammebetingelser for positiv utvikling innen reiseliv og turisme

-          Utveksling av kvinnedelegasjoner

-          Fellestiltak for veteraner

 

 

SEVEROMORSK BY, RUSSLAND

 

Sør-Varanger kommune og Severomorsk by i Russland har inngått en vennskapskommuneavtale.

 

Avtalen inneholder flere punkter om samarbeid kommunene i mellom:

 

-          Utdanning, kunst og kultur

-          Ungdomsprosjekter

-          Idrettsstevner

-          Museumssamarbeid - erfaringsutveksling mellom museene

-          Erfaringsutveksling innenfor kommunal boligsektor

-          Samarbeid mellom helse- og sosialsektorene

-          Avissamarbeidet mellom lokalavisene

-          Informasjonsutveksling mellom politi

-          Bidra til utvikling av forretningskontakter

-          Utvikling av samfunnsmessige kontakter

 

 

INARI KOMMUNE, FINLAND

 

Sør-Varanger kommune og Inari kommune i Finland har inngått en vennskapskommuneavtale.

 

Avtalen inneholder flere punkter om samarbeid kommunene i mellom:

 

-          Kommunikasjonsutvikling

-          Kvinneutveksling

-          Samarbeid innenfor turisme

-          Kulturutveksling

Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS