Fra og med 15.02.17 er saksområdene som var tillagt utvalg for miljø og næring, overført utvalg for plan og samferdsel.

Næringsfondssaker og saker til primærnæringsfondet vil bli ivaretatt av formannskapet, med tillegg av representanter fra h.h.v. LO og NHO og Bonde- og Småbrukarlaget og Fiskarlaget, som tidligere.