Vannet vil i periioder være avstangt.

Det bør ikke tappes vann og vaskemaskiner må ikke benyttes mens spylinga pågår.

Vannet kan være noe misfarget under og etter spyling, det vil derfor være en fordel å la vannet renne til det er uten synlige partikler etter at spylinga er utført.

Nærmere opplysninger kan fås på tlf. 905 94 514.