Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Logo for nasjonalt legevaktnummer 116117

Fra 1. september blir det lettere å huske telefonnummeret til legevakten. Da kan du ringe det sekssifrede telefonnummeret 116 117 for å komme til legevakten samme hvor i Norge du oppholder deg.

Logo tilskyddsportalen - lokale lag og foreninger

Sør-Varanger kommune abonnerer på Tilskuddsportalen slik at både kommunen selv og kommunens lokale lag og foreninger gis tilgang til portalen.

Logo Varsling24

Kommunen har tatt i bruk varslingssystemet Varsling24 for at innbyggeren i et definert område kan varsles med SMS til mobiltelefon og talemelding til fasttelefon ved viktige hendelser. NB! De som har telefonabonnement som ikke er knyttet til din hjemmeadresse, må selv registrere seg som mottaker av slike relevante meldinger på www.varslemeg.no I løpet av mars 2014 tar Sør-Varanger kommunes beredskapsorganisasjon sikte på å gjennomføre en konkret øvelse i bruk av løsningen..

Du er her: Forsiden | Sør-Varanger kommune markerer Nordens dag den 23.3.2012 med flagging i gågata.
nordiske-flag

nordiske-flag

Sør-Varanger kommune markerer Nordens dag den 23.3.2012 med flagging i gågata.

Sør-Varanger kommune ønsker å bidra til markeringen av at Helsingforsavtalen feirer 50 år på Nordens dag den 23.3.2012.
Dette vil vi gjøre med å heise de nordiske flaggene i gågata denne dagen.
Helsingforsavtalen regnes som det nordiske samarbeidets "grunnlov".

I følge Foreningen Norden - se www.norden.no -  ble Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov",inngått den 23. mars 1962.

Norden fikk en fremsynt avtale som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet, og som legger grunnen for en vesentlig del av vår kontakt med nabolandene i dag. Den 23. mars er derfor utsett til Nordens dag til minne om inngåelsen av Helsingforsavtalen. Foreningen Norden marker denne dagen hvert år .

Helsingforsavtalen er noe innbyggere i Norden har stor glede og nytte av. Avtalen sikrer blant annet tilgang til høyere utdanning, og tilgang til sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land. I følge Helsingforsavtalen skal borgere i øvrige nordiske land behandles likt med landets egne borgere ved utforming av lover og regler. Ikke minst har vi stor glede av det fellesnordiske arbeidsmarkedet, som i følge avtalen skal bevares og videreutvikles. Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer er også enige om at undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i øvrige nordiske land.

 

les Helsingforsavtalen.

Tips en venn shareon print.png
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS