I følge Foreningen Norden - se www.norden.no -  ble Helsingforsavtalen, det nordiske samarbeidets "grunnlov",inngått den 23. mars 1962.

Norden fikk en fremsynt avtale som regulerer det offisielle nordiske samarbeidet, og som legger grunnen for en vesentlig del av vår kontakt med nabolandene i dag. Den 23. mars er derfor utsett til Nordens dag til minne om inngåelsen av Helsingforsavtalen. Foreningen Norden marker denne dagen hvert år .

Helsingforsavtalen er noe innbyggere i Norden har stor glede og nytte av. Avtalen sikrer blant annet tilgang til høyere utdanning, og tilgang til sosiale goder ved opphold i et annet nordisk land. I følge Helsingforsavtalen skal borgere i øvrige nordiske land behandles likt med landets egne borgere ved utforming av lover og regler. Ikke minst har vi stor glede av det fellesnordiske arbeidsmarkedet, som i følge avtalen skal bevares og videreutvikles. Danmarks, Finlands, Islands, Norges og Sveriges regjeringer er også enige om at undervisningen i skolen skal omfatte kunnskap om språk, kultur og alminnelige samfunnsforhold i øvrige nordiske land.

 

les Helsingforsavtalen.