Kommunevåpen - En grensesprengende kommune
Du er her: FORSIDEN | Ny utvidelse av motorferdselforbudet i Gallokområdet

Kunngjøring

Ny utvidelse av motorferdselforbudet i Gallokområdet

Med hjemmel i §9 i forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag inndrar Fylkesmannen alle dispensasjoner gitt for motorferdsel i et område vist på vedlagt kart. Motorferdselsforbudet gjelder i perioden fra og med den 21. mars til og med den 29. mars 2017. Det betyr at eksisterende motorferdselforbud forlenges til og med 29. mars.

Tips en venn Skriv ut
Sør-Varanger kommune | Powered by CustomPublish AS