Det er Sør-Varanger kommune som vedlikeholder denne aktivitetskalenderen.
Du kan ta kontakt med servicekontoret , tlf. 78 97 76 00, for å få lagt inn ditt arrangement. 

Oversikt over møter i politiske utvalg vedlikeholdes i eget menypunkt "Ordførers hjørne / Møtekalender oversikt". I menypunktet "Innsyn" vil du også finne  innsynsfunksjoner som gir tilgang til møter, journaler og sakspapirer.