Tirsdag 21. august - 12 møter ca 170 ansatte fra barnehagene, skole, ppt, barnevernet, fysioterapitjenesten, psykisk helsetjeneste og Nora senteret til fagdagen, der tema er : " Når øyet begynner å se, og øret begynner å høre" . Samspillsobservasjon som metode i arbeidet med å styrke voksen - barn relasjonen.

Foreleser er Gerd Abrahamsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Tema er valgt for å styrke ansattes kompetanse på observasjoner, relasjoner og samspill.