Hva Frisklivssentralen er og hva vi gjør

Frisklivssentralen er en kommunal forebyggende og helsefremmende helsetjeneste for deg som trenger hjelp til å endre levevaner og livsstil. Hovedformålet vårt er å fremme fysisk og psykisk helse ved å hjelpe mennesker som står i fare for å få, eller som allerede har utviklet, livsstilssykdommer. Dette gjør vi hovedsakelig gjennom veiledning innenfor fysisk aktivitet og kostholdsveiledning. Vi vil gi støtte og kunnskapsbasert veiledning som kan hjelpe til å endre levevaner og mestre helseutfordringer. Mestring og små endringer over tid er suksessfaktoren for å endre livsstil og oppnå bedre helse, og vi jobber ut fra dette.

Målgruppe

Målgruppen for frisklivssentralen er personer i voksen alder og som har økt risiko for, eller allerede har utviklet sykdom og som har behov for hjelp til å endre levevaner og det å mestre helseutfordringer. Tilbudet er for alle i målgruppen som bor og oppholder seg i kommunen, som trenger hjelp til å komme i gang eller noen å trimme sammen med, og som ikke finner andre egnede tilbud eller trenger hjelp til å finne ut hva som passer for dem.

Henvisning til frisklivssentralen

Henvisning til frisklivssentralen kan du få hos legen din, eller du kan kontakte frisklivssentralen direkte selv.

Kurs

Frisklivssentralens basistilbud er ulike kurs som omhandler fysisk aktivitet, kosthold og søvn. Kursene er utformet slik at brukerne kan delta uavhengig av helseutfordringer og utgangspunkt. Per i dag kan Frisklivssentralen i Sør-Varanger tilby kurs innenfor livsstilsmestring, aktivitet og kosthold.

Frisklivskurs: Frisklivssentralens hovedtilbud for alle som er 18 år og oppover. Aktivitetskurs og tilbud om kurs i kostholdsendring.

 

Prosjekter

Aktiv til jobben: Aktiv til jobben er en aktivitetskampanje fra mai til september hvor deltakerne kan vinne en sykkel hver måned ved å gå eller sykle til jobben. Dette er et tilbud som administreres gjennom frisklivssentralen, der alle kommunens innbyggere kan delta gjennom sin arbeidsplass.

Ressurser

 

Siste nytt

Om oss

Følg Frisklivssentralen på Facebook: https://www.facebook.com/frisklivsorvaranger/

Hvor finner du oss

Vår besøksadresse ved Barentsbadet, adressen er:

Presteveien 30, 9900 Kirkenes.