Bergeng er født og oppvokst i Levanger i Nord-Trøndelag. Hun flyttet til Sør-Varanger i 1989 for å begynne som kokkelærling på Rica Arctic Hotel nå Scandic Kirkenes.
Har jobbet i Forsvaret siden 1996. Som kokk og assisterende kjøkkensjef. Har siden august 2014 jobbet som innkjøper for Hærens operasjonsstøtteavdeling Høybuktmoen.

Er Sør-Varanger kommunes representant i representantskapet for Aurora Kino IKS, Øfas ANS og Vefik IKS (Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS)